Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Ukončenie obmedzenia prevádzky úradu a zmeny úradných hodín

30. apríl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že od 3. mája 2021 bude vzhľadom na zlepšovanie pandemickej situácie v Slovenskej republike prístupný v štandardných úradných hodinách: Pondelok 9.00 h – 16.00 h Utorok 9.00 h – 16.00 h Streda 9.00 h – 17.00 h Štvrtok 9.00 h – 16.00 h Piatok 9.00 h – 15.00...

KRADNUTIE VAŠICH NÁPADOV MÔŽE SKONČIŤ!

18. máj 2021

Banská Bystrica 18. mája 2021 KRADNUTIE VAŠICH NÁPADOV MÔŽE SKONČIŤ! Vyrábate úspešný produkt už niekoľko rokov a zrazu si všimnete, že tržby klesajú. Začnete pátrať a zistíte, že si váš bývalý zamestnanec otvoril firmu a ponúka tovar/službu s veľmi podobnou značkou tej vašej... Práve ochrana...

Vestník ÚPV SR č. 9/2021

12. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2021 (.pdf, 6 MB).

SME TRANSPARENTNEJŠÍ – PRVÝKRÁT ZVEREJŇUJEME KVARTÁLNU SPRÁVU

10. máj 2021

Banská Bystrica 10. mája 2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR ešte viac približuje tému priemyselného vlastníctva verejnosti a podnikateľskému prostrediu. Na kvartálnej báze zverejníme, čo sa v oblasti priemyselného vlastníctva na Slovensku deje, aké sú trendy, fakty a čísla, t. j. koľko sa podalo...

POZNAČTE SI DO KALENDÁRA!

10. máj 2021

Vyšehradský patentový inštitút pri príležitosti 5. výročia svojej činnosti organizuje 7. júla 2021 online odbornú konferenciu. Konferencie sa zúčastnia poprední odborníci na duševné vlastníctvo z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sa podelia o vedomosti, skúsenosti a osvedčené postupy využívania PCT...

Výzva na verejnú konzultáciu

10. máj 2021

Európska komisia pozýva všetky zainteresované strany k verejnej konzultácii o ochrane zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ. Cieľom konzultácie je identifikovať problémy spojené s existujúcou právnou ochranou autentických, geograficky zakorenených nepoľnohospodárskych...

JE UVOĽNENIE PATENTOV NA VAKCÍNY RIEŠENÍM NA RÝCHLEJŠIE OČKOVANIE OBYVATEĽOV PROTI COVID - 19?

7. máj 2021

Banská Bystrica 7. mája 2021 „Patentová ochrana je nástroj, ktorý zaručuje, že nikto iný, okrem majiteľa patentu, nesmie vyrábať, využívať, ponúkať alebo uvádzať produkt na trh. Liečivá, vrátane vakcín sa môžu chrániť patentom po dobu 20 rokov a naviac aj dodatkovým osvedčením ďalších 5 rokov....

Webináre k WIPO ST.26

5. máj 2021

Výbor pre štandardy WIPO (Committee on WIPO Standards, CWS) rozhodol, že prechod od štandardu WIPO ST.25 k štandardu ST.26 sa uskutoční v januári 2022. Štandard ST.26 je preto zverejnený na informačné účely pre úrady priemyselného vlastníctva a ďalšie zainteresované strany. https://www.wipo...

Príhovor predsedu úradu k SVETOVÉMU DŇU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

4. máj 2021

PRÍHOVOR PREDSEDU ÚPV SR, Mgr. Matúša Medveca, MBA K SVETOVÉMU DŇU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ROZHOVOR PREDSEDU ÚPV, MATÚŠA MEDVECA NA TOHTOROČNÚ TÉMU SVETOVÉHO DŇA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

E-zine ÚPV SR 30.4.2020 - číslo 3

30. apríl 2021

E-zine ÚPV SR 30.4.2021 - číslo 3 (.pdf, 2 MB)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


Súvisiace odkazy