Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Vážený čitateľ,

časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu, ktorá spája odbornú verejnosť s patentovými zástupcami a súkromným sektorom.

Uvedomujeme si dôležitosť a potrebu jednoducho a cielene sprostredkovať informácie o duševnom vlastníctve, preto sme sa rozhodli časopis otvoriť širokej verejnosti. Aktuálny obsah nájdete vždy na webovej stránke časopisu, kde si môžete kedykoľvek časopis prelistovať či stiahnuť.

Zároveň vychádzame v ústrety čitateľom, preferujúcim tlačenú podobu časopisu, s možnosťou si ho i naďalej objednať.

Prajeme podnetné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

redakčná rada časopisu Duševné vlastníctvo


Link na stiahnutie časopisu: https://www.indprop.gov.sk/?1-2021
Link na objednávku časopisu: https://www.indprop.gov.sk/?online-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo


Súvisiace odkazy