Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Banská Bystrica 1. marca 2021

Patent je dokument, ktorým dáva štát výlučné právo majiteľovi na využívanie vynálezu. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú vo svete dostupné.

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou. Za všetky môžeme spomenúť napr. patenty, ktoré boli udelené spoločnosti CHIRANA, a.s. na rôzne dýchacie prístroje, umelé pľúcne ventilácie, ktoré dnes zachraňujú životy. Rýchlejšie bol udelený patent napr. na vakcínu Pfizer BioNTech, AstraZeneca, na dezinfekčné brány, tvárové masky a resprirátory ako vynálezy našich slovenských univerzít.

„Cieľom úradu je skrátiť dobu udelenia patentu zo súčasných štyroch až piatich rokov na dva roky. Ide o jedinečnú príležitosť získať ochranu v najkratšej možnej lehote. Uvedomujeme si, akou rýchlosťou napredujú inovácie. Vynález, ktorý je dnes unikátny a nový, je o pár mesiacov zastaraný, preto chceme ísť s dobou a máme ambície byť rýchlou a odbornou podporou pre vynálezcov a podnikateľov,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.
Podmienky udelenia patentu v lehote 24 mesiacov od podania prihlášky:

  • rešerš v prioritnej lehote
  • podaná žiadosť o skoršie zverejnenie
  • podaná žiadosť o vykonanie úplného prieskumu
  • zaplatené poplatky
  • patentovateľnosť vynálezu nie je sporná

„Inovačná aktivita je vo vyspelých ekonomikách základom úspechu podnikov, predpokladom udržovania a posilňovania konkurencieschopnosti ekonomiky a rastu ekonomickej a životnej úrovne obyvateľstva. Je dôležité, aby sa skvelé inovatívne nápady ochraňovali. Úrad ponúka možnosť pre prihlasovateľov chrániť si svoje vynálezy rýchlejšie,“ konštatuje Matúš Medvec.

SKUTOČNÁ INOVÁCIA, SKUTOČNE RÝCHLO!Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk


Súvisiace odkazy