Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Banská Bystrica 18. mája 2021


KRADNUTIE VAŠICH NÁPADOV MÔŽE SKONČIŤ!Vyrábate úspešný produkt už niekoľko rokov a zrazu si všimnete, že tržby klesajú. Začnete pátrať a zistíte, že si váš bývalý zamestnanec otvoril firmu a ponúka tovar/službu s veľmi podobnou značkou tej vašej...
Práve ochrana produktov/služieb ochrannou známkou vás proti takýmto praktikám zásadne ochráni. Vašu značku si viete jednoducho a efektívne chrániť. Navyše je dokázané, že firmy s ochrannou známkou majú vyššiu hodnotu, rýchlejší rast a zákazníci sú ochotní kupovať ich tovar, aj keď je o 12 % drahší oproti konkurencii.

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v tomto kontexte ponúka úplne bez úhrady výkon auditu alebo prediagnostiky priemyselných práv. Prediagnostika vám pomôže zanalyzovať situáciu vo firme, oboznámi vás s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorní na možné dopady nekalosúťažného konania, poskytne vám objektívne odporúčania a oboznámi vás aj s inými stratégiami (defenzívne zverejnenie, utajenie a pod.).

„Úrad poskytuje audit pre malé a stredné podniky. Našou snahou je, aby si malé a stredné podniky lepšie ochránili svoje tovary, služby a inovácie. Ochranu duševného vlastníctva síce často považujú za nákladnú a administratívne náročnú, ale to tak zďaleka nemusí byť, odhliadnuc od faktu, že im to môže zvýšiť hodnotu firmy o 20 až 50 %,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Hlavné výhody pre podnik:

  • získanie znalostí z oblasti priemyselného vlastníctva (vynálezy, ochranné známky, úžitkové vzory, dizajny a ich význam pre podnikanie)
  • pochopenie hodnoty a významu priemyselného vlastníctva
  • pripravenosť firmy čeliť nekalej súťaži
  • zvýšenie základného imania firmy
  • objektívne odporúčania (konkrétne výhody „šité na mieru“ pre danú firmu)
  • pomoc s registráciou práv duševného vlastníctva

Po dohode s Európskou komisiou môže Úrad priemyselného vlastníctva SR po prediagnostike udeľovať vouchre na právne a patentové služby až do výšky 2 500 eur. Uvedená nová služba je nástrojom, ktorý malým a stredným podnikom pomôže v úspešnejšom presadení sa na trhu.


#prediagnostikapriemyselnychprav#IPAudit#dobretrebachranit #wipo #patent #ochrannaznamka #dizajn #trademarks #dusevnevlastnictvo #intelectuallproperty #saveyouridea #MaleaStrednePodniky #podnikatel #podnikanie #SME #biznis #prediagnostika

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová,+421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk


Súvisiace odkazy