Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

   Európska komisia pozýva všetky zainteresované strany k verejnej konzultácii o ochrane zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ.

Cieľom konzultácie je identifikovať problémy spojené s existujúcou právnou ochranou autentických, geograficky zakorenených nepoľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu, výhody a riziká opatrení EÚ, dostupné možnosti politík vrátane kontroly a presadzovania budúceho systému ochrany týchto výrobkov v rámci EÚ a možné dopady týchto politík.

   Dotazník je k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ do 22. júla 2021.


Súvisiace odkazy