Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Pomôžte podnikom svojimi odbornými znalosťami z oblasti duševného vlastníctva

31. júl 2020

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pripravuje zoznam právnych firiem, právnikov, advokátov a odborníkov v oblasti duševného vlastníctva (DV), ktorí sú ochotní poskytovať bezplatné dobrovoľné služby v oblasti práv duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky (MSP) v členských...

Webová aplikácia na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb

31. júl 2020

S cieľom uľahčiť prihlasovateľom ochranných známok vypracovanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra, predovšetkým v časti zoznamu tovarov a služieb, na ktorý sú kladené požiadavky jasnosti a presnosti, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dáva do pozornosti internetovú...

Pripomienkovanie cestovnej mapy Akčného plánu duševného vlastníctva

24. júl 2020

Teraz potrebuje Európska komisia počuť váš názor! Na jeseň 2020 plánuje Komisia zverejniť Akčný plán duševného vlastníctva. Cestovná mapa je pred jeho prijatím otvorená na pripomienky počas piatich týždňov (10. 7. – 14. 8. 2020). Vaše postoje a názory sa budú akceptovať pri rozvíjaní a dolaďovaní...

Priority v oblasti duševného vlastníctva počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ

24. júl 2020

Nemecko prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ. Aké témy z oblasti duševného vlastníctva sú aktuálnymi prioritami? Posilnený systém duševného vlastníctva na prekonanie krízy. Silný a vyvážený systém duševného vlastníctva nám pomôže prekonať aktuálnu hospodársku krízu spôsobenú pandémiou. Duševné...

Falšovaním vznikajú na Slovensku ročne straty na štátnych príjmoch vo výške 456 mil. eur

8. júl 2020

Banská Bystrica 8. júla 2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) informuje, že výška ročných strát za rok 2019 v dôsledku falšovania a pirátstva sa odhaduje na 456 mil. eur, čo zodpovedá 12,3 % predaja v rámci 11 odvetví. Podľa globálnej analýzy celková hodnota ušlého zisku na...

E-zine ÚPV SR 8.7.2020 - číslo 6

8. júl 2020

E-zine ÚPV SR 8.7.2020 - číslo 6 (.pdf, 1 MB)

Vestník ÚPV SR č. 7/2020

1. júl 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2020.

K „podnikateľskému kilečku“ začne prispievať aj Úrad priemyselného vlastníctva SR

26. jún 2020

Banská Bystrica 26. júna 2020 K „podnikateľskému kilečku" začne prispievať aj Úrad priemyselného vlastníctva SR „Každý jeden krok nás posúva ďalej, a to sme iba na začiatku. Transformácia inštitúcie takého rozsahu a významu, akou je ÚPV SR, je dlhodobý proces, ale už v tejto chvíli robíme opatrenia...

Predĺženie pracovného času informačného centra úradu

26. jún 2020

Z dôvodu skvalitnenia služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR sa predlžuje pracovný čas informačného centra úradu. Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch v nasledujúcom čase: pondelok 9.00 h - 16.00 h utorok 9.00 h - 16.00 h streda 9.00 h - 17.00 h štvrtok 9.00 h - 16.00 h piatok 9.00 h - 15...

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

25. jún 2020

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka možnosť študentskej stáže na svojich odborných útvaroch. Stáž je svojím zameraním vhodná pre študentov 2. až 5 ročníka vysokých škôl, v odboroch právo, politológia, medzinárodné...


Súvisiace odkazy