Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Časopis Duševné vlastníctvo č. 2/2020

23. jún 2020

Ponúkame vám obsah druhého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii. Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo Pandémia podnietila kreativitu inovátorov, ale aj falšovateľov Pandémia COVID-19 prinútila krajiny využívať internet ako hlavný prostriedok na...

Zvolenie novej riaditeľky Vyšehradského patentového inštitútu

19. jún 2020

Dňa 9. 6. 2020 sa konala virtuálna Správna rada Vyšehradského patentového inštitútu (VPI), na ktorej bola vymenovaná nová riaditeľka VPI pani Johanna Stadler. Jej štvorročné funkčné obdobie začne 1. 7. 2020. Nastupujúca riaditeľka má bohaté skúsenosti zo svojho predchádzajúceho pôsobiska, Maďarského...

SPRÁVY O STAVE PORUŠOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

16. jún 2020

SPRÁVA O STAVE PORUŠOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ZA I. POLROK ROKA 2020 Už niekoľko rokov existujú dôkazy o tom, že trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva nie je bez obetí a túto skutočnosť potvrdzuje aj najnovšia správa, v ktorej sa poukazuje na niektoré z kľúčových výskumných...

Výročná správa EUIPO za rok 2019

15. jún 2020

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zverejnil výročnú správu za rok 2019. Správa poskytuje prehľad v osobitnom roku, v ktorom si úrad pripomenul 25. výročie svojho vzniku, dostal dvojmilióntu žiadosť o ochrannú známku a po rozsiahlych konzultáciách so zúčastnenými stranami...

Plánované prerušenie telefonických služieb ÚPV

12. jún 2020

Dňa 19.6.2020 od 8:00 hod. do 16:00 hod. je naplánované prerušenie hlasových služieb, ktoré ÚPV SR poskytuje spoločnosť Telecom. Telefonické linky môžu byť nedostupné. Ďakujeme za porozumenie.

E-zine ÚPV SR 9.6.2020 - číslo 5

9. jún 2020

E-zine ÚPV SR 9.6.2020 - číslo 5 (.pdf, 1 MB)

WIPO PROOF - DÔVERYHODNÝ DIGITÁLNY DÔKAZ PRE VAŠE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

8. jún 2020

Radi by sme vám predstavili novú službu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) – WIPO PROOF, na testovaní ktorého sa podieľal aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. WIPO PROOF je online služba, ktorá poskytuje dôkaz o existencii digitálneho súboru v určitom časovom okamihu, odolného proti...

Inštruktážne videonahrávky Akadémie EUIPO

3. jún 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO pripravil nateraz posledný balík edukačných inštruktážnych videonahrávok na tému ochranné známky a dizajny. Ich cieľom je poskytnúť verejnosti základné informácie, ako si chrániť duševné vlastníctvo formou príkladov z praxe.

Vestník ÚPV SR č. 6/2020

2. jún 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2020.

Pozastavenie platby príplatku za oneskorené zaplatenie udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku

1. jún 2020

Dňa 28. mája 2020, správna rada Európskej patentovej organizácie schválila dočasné pozastavenie uplatňovanie pravidla 51 odsek 2 Európskeho patentového dohovoru, týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bod 5 Poplatkového poriadku. Rozhodnutie nadobudne platnosť a účinnosť 1. júna 2020....


Súvisiace odkazy