Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE O SPOLOČNOM POSTUPE – konvergencia v oblasti kritérií na posúdenie sprístupnenia dizajnov verejnosti na internete

1. jún 2020

Úrady na ochranu duševného vlastníctva zo Siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo naďalej spolupracujú v rámci konvergentných projektov. Dohodli sa na treťom, celkovo desiatom, spoločnom postupe týkajúcom sa dizajnov s cieľom stanoviť spoločné kritériá na posúdenie sprístupnenia dizajnov...

Virtuálna konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku (aktualizované)

18. máj 2020

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Office – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva a 20. ročník je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Tento deň dlhodobo pripomína hodnotu kreativity, inovácií, zvyšuje...

ÚPV na sociálnych sieťach. Sledujte nás!

18. máj 2020

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je aktívny aj na sociálnych sieťach, prostredníctvom ktorých sa snaží podporovať vzdelávanie a popularizáciu duševného vlastníctva a rozvoj technickej tvorivosti, vrátane ochrany jej výsledkov. Na Facebooku máme účet s názvom Úrad priemyselného...

E-zine ÚPV SR 5.5.2020 - číslo 4

5. máj 2020

E-zine ÚPV SR 5.5.2020 - číslo 4 (.pdf, 1 MB)

Európsky patentový úrad zverejnil výzvu na predkladanie návrhov v oblasti výskumu duševného vlastníctva

4. máj 2020

Európsky patentový úrad (EPÚ) podporuje aktivity v oblasti špičkového výskumu duševného vlastníctva s cieľom poskytnúť inštitúciám a politikom, ktorí navrhujú a prijímajú strategické rozhodnutia, vedecké poznatky z oblastí, v ktorých hrá nehmotný majetok, inovácie a práva duševného vlastníctva...

Vestník ÚPV SR č. 5/2020

4. máj 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2020.

Úrad priemyselného vlastníctva SR varuje: počet falšovaných ochranných prostriedkov v Európe sa zvyšuje

30. apríl 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), ktorý je gestorom medzirezortnej komisie na koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, upozorňuje verejné inštitúcie, ale najmä občanov, aby boli v tomto období obzvlášť ostražití najmä pri nákupe z internetu. Falšovaný...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie - "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet"

27. apríl 2020

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do...

Štúdia „Vplyv duševného vlastníctva na vývoj priemyselnej 3D tlače“

24. apríl 2020

Európska komisia zverejnila závery štúdie o vplyve duševného vlastníctva na vývoj priemyselnej 3D tlače. Štúdiu pripravila Univerzita Bournemouth a Technopolis, ktorej cieľom bolo analyzovať, či súčasný právny rámec duševného vlastníctva EÚ prináša ochranu držiteľom práv DV. Štúdia identifikovala...

Svetový deň duševného vlastníctva

23. apríl 2020

Ženeva, Bratislava, Banská Bystrica 23. apríla 2020 Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Office – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva a 20. ročník je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Tento deň dlhodobo...


Súvisiace odkazy