Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Falošné rozhodnutia

21. apríl 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje svojich klientov, majiteľov a prihlasovateľov priemyselných práv, ako aj ich zástupcov na novú formu podvodných praktík, ktorá bola v posledných týždňoch nahlásená Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) jeho klientmi. Klienti upozornili, že...

Fínsko súčasťou DesignClass

14. apríl 2020

Fínsky patentový a registračný úrad (PRH) je teraz súčasťou Spoločnej harmonizovanej databázy označení výrobkov (HDBPI) v DesignClass. Integrácia sa uskutočnila 30.marca 2020 v rámci projektu ECP1, spolupráce s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). DesignClass aktuálne obsahuje...

V boji proti pandémii vznikajú na Slovensku originálne a hodnotné riešenia.

9. apríl 2020

Banská Bystrica 8. apríla 2020 V boji proti pandémii vznikajú na Slovensku originálne a hodnotné riešenia. Odborníci vyzývajú na ochranu duševného vlastníctva a sú pripravení pomôcť. Hospodársky a sociálny život Slovenska sa mení od základu. Zároveň však súčasná situácia ukázala silu kreativity a...

Oznam Medzinárodného úradu WIPO v súvislosti s pandémiou COVID-19

8. apríl 2020

Vzhľadom na nespoľahlivosť poštových systémov vo svete v dôsledku pandémie COVID-19 medzinárodný úrad WIPO (aj zo svojej funkcie prijímacieho úradu) pozastavil všetku komunikáciu poštou až do odvolania. Celá komunikácia medzinárodného úradu bude prebiehaťť iba e-mailom, aby sa zabezpečilo rýchle...

E-zine ÚPV SR 27.2.2020 - číslo 3

7. apríl 2020

E-zine ÚPV SR 7.4.2020 - číslo 3 (.pdf, 1 MB)

Zmeny v legislatíve k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov a k Zmluve o patentovej spolupráci

6. apríl 2020

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov PV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 58/2020 Z. z. a č. 59/2020 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Poplatkového poriadku k...

Aktualizované Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok

3. apríl 2020

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE O VYJADRENÍ NOVÝCH DRUHOV OCHRANNÝCH ZNÁMOK - AKTUALIZÁCIA V roku 2017 vypracovali EUIPO a úrady priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ, s cieľom podporiť proces transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych...

Spoločné oznámenie o rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných známok

2. apríl 2020

Rozlišovacia spôsobilosť trojrozmerných známok (priestorových známok) obsahujúcich slovné a/alebo obrazové prvky, ak ich samotný tvar nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrady pre ochranu duševného vlastníctva z Európskej siete ochranných známok a dizajnov a združenia používateľov naďalej spolupracujú v...

Poľsko súčasťou vizuálneho vyhľadávania v nástroji TMview

2. apríl 2020

Poľský patentový úrad (PPO) sprístupnil dňa 23. marca 2020 údaje o svojich ochranných známkach pre vizuálne vyhľadávanie v nástroji TMview spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Nástroj vizuálneho vyhľadávania, ktorý bol ako pilotný projekt implementovaný v roku 2017,...

Vestník ÚPV SR č. 4/2020

2. apríl 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2020.


Súvisiace odkazy