Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2019

31. marec 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydáva svoju výročnú správu za rok 2019. Nahliadnite do činnosti úradu, vývoja počtu prihlášok, geografického rozloženia prihlasovateľov či do počtu sporových a odvolacích konaní. Úrad vám vo svojej správe každoročne poskytuje informácie o hospodárení, o dôležitých...

Panama súčasťou TMclass a DesignClass

30. marec 2020

Generálne riaditeľstvo Registra priemyselného vlastníctva v Paname (DIGERPI) informuje, že dňa 16. marca 2020 sa stal úrad súčasťou TMclass a DesignClass nástrojov, spravovaných Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). TMclass aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach 77...

Štúdia „Ekonomické aspekty komunitárnej ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky v EÚ“

27. marec 2020

Európska komisia zverejnila závery štúdie o ekonomických aspektoch komunitárnej ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky v EÚ. Štúdiu nájdete po kliknutí na adresu: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c210fcc6-5463-11ea-aece-01aa75ed71a1

Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 1/2020

24. marec 2020

Ponúkame vám obsah prvého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii. Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo

Oznam o elektronickom doručovaní rozhodnutí

20. marec 2020

Vážení občania, živnostníci, v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo...

Nová priemyselná stratégia pre Európu

19. marec 2020

Európska komisia zverejnila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií. Jej súčasťou je aj Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva....

Vestník ÚPV SR č. 3/2020

3. marec 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2020.

E-zine ÚPV SR 27.2.2020 - číslo 2

27. február 2020

E-zine ÚPV SR 27.2.2020 - číslo 2 (.pdf, 1 MB)

Nový Zéland súčasťou TMview

18. február 2020

Úrad priemyselného vlastníctva Nového Zélandu sprístupnil dňa 17. februára 2020 údaje o svojich ochranných známkach pre vyhľadávací systém TMview spravovaný Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). TMview aktuálne obsahuje údaje o ochranných známkach 73 participujúcich úradov....

Usmernenia týkajúce sa ochranných známok a dizajnov

18. február 2020

Najnovšie vydanie usmernení platných postupov úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pre ochranné známky a dizajny nadobudlo účinnosť 1.februára 2020. Tieto usmernenia sú určené používateľom a zodpovedným zamestnancom úradu na pomoc pri jednotlivých úkonoch. Usmernenia úradu sú...


Súvisiace odkazy