Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2019

29. november 2019

Ponúkame vám obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2019, ktoré bolo distribuované v tlačenej aj elektronickej forme. Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo

Európsky patentový úrad prichádza s novou verziou Espacenetu!

25. november 2019

Európsky patentový úrad prichádza s podstatne prepracovanou a vylepšenou verziou nástroja na vyhľadávanie patentových informácií. Najmodernejšie funkcie a vylepšená funkčnosť nového Espacenetu uľahčia používateľom bezplatné vyhľadávanie patentov a prístup k viac ako 110 miliónom patentových...

Patentové spory v Európe

21. november 2019

Prehľad vnútroštátneho práva a praxe v štátoch Európskej patentovej organizácie, 5. vydanie Tridsaťosem zmluvných štátov Európskej patentovej organizácie (EPO) dodalo údaje pre piate vydanie publikácie poskytujúcej prehľad patentových sporov v členských štátoch EPO. Cieľom publikácie je sprehľadniť...

Konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme naplnila očakávania!

20. november 2019

Konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme naplnila očakávania!  V dňoch 14. až 15. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky uskutočnila subregionálna konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme, na realizácii ktorej...

E-zine ÚPV SR 18.11.2019 - číslo 10-11

18. november 2019

E-zine ÚPV SR 18.11.2019 - číslo 10-11 (.pdf, 1 MB)

Konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

7. november 2019

Pozývame Vás ! Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Štátnym pedagogickým ústavom SR Vás pozýva na subregionálnu konferenciu „Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme“, ktorá sa uskutoční 14. – 15. novembra 2019 v...

Nový zmluvný štát PCT

21. október 2019

Svetová organizácia duševného vlastníctva oznamuje, že 2. októbra 2019 uložila Samoa ratifikačné listiny o prístupe k Zmluve o patentovej spolupráci (ďalej len PCT) a od 2. januára 2020 sa stane 153. zmluvným štátom PCT. Samoa bude automaticky designovaná v medzinárodných prihláškach, ktoré sa...

Vyhľadávanie v databáze Espacenet je dostupné v slovenskom jazyku

10. október 2019

Doposiaľ bolo možné v databáze Espacenet vyhľadávanie v národnom jazyku len v názvoch a anotáciách. S účinnosťou od tohto týždňa je ale možné vyhľadávať v slovenčine v celých textoch slovenských patentových dokumentov. Nové plnotextové (fulltextové) vyhľadávanie sa objaví pri použití rozšíreného...

Implementácia modelu CAF v ÚPV SR

9. október 2019

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/ V...

E-zine ÚPV SR 9.10.2019 - číslo 8-9

9. október 2019

E-zine ÚPV SR 9.10.2019 - číslo 8-9 (.pdf, 1 MB)


Súvisiace odkazy