Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Databáza DesignView sa rozširuje o dizajny z Čile

29. júl 2019

Od 22. júla 2019 ponúka vyhľadávací systém Designview prístup k dizajnom Národného úradu priemyselného vlastníctva Čile (INAPI).  Designview aktuálne obsahuje údaje o dizajnoch 69 participujúcich úradov.  Rozšírenie databázy o viac ako 4500 dizajnov z INAPI znamená, že v súčasnosti...

Inštruktážne videonahrávky Akadémie EUIPO k reforme známkového práva

23. júl 2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO pripravil ďalšiu inštruktážnu videonahrávku, ktorej témou je reforma známkového práva. Reforma známkového práva prebehla v celej Európskej únii s cieľom dosiahnuť jednoduhší zápis a správu ochranných známok vo všetkých jej členských...

Zmena nariadenia (ES) č. 469/2009

9. júl 2019

Zavedenie výnimky z ochrany poskytovanej dodatkovým ochranným osvedčením pre liečivá V Úradnom vestníku Európskej únie bolo 11. júna 2019 zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/933, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá. Na...

Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 2/2019

9. júl 2019

Ponúkame vám obsah druhého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré bolo distribuované v tlačenej aj elektronickej forme. Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo

E-zine ÚPV SR 2.7.2019 - číslo 6

2. júl 2019

E-zine ÚPV SR 2.7.2019 - číslo 6 (.pdf, 1 MB)

CENA EURÓPSKY VYNÁLEZCA ROKA 2019

24. jún 2019

Európsky patentový úrad (EPO) ocenil výnimočných vynálezcov z Rakúska, Francúzska, Japonska, Holandska a Španielska cenou „Európsky vynálezca roka 2019" na slávnostnom ceremoniáli vo Viedni. Víťazi sú uznávaní za svoje vynikajúce výsledky v oblasti recyklácie plastov, diagnostiky rakoviny,...

SPRÁVA O STAVE PORUŠOVANIA PDV NA ROK 2019

13. jún 2019

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zverejnil správu o stave porušovania práv duševného vlastníctva na rok 2019. V správe sa pozornosť venuje predovšetkým dôkazom o ekonomickej hodnote práv...

Ponuka vzdelávania v rámci WIPO

11. jún 2019

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) ponúka registráciu na dištančné vzdelávanie, ktoré je dostupné pre záujemcov na webovej stránke WIPO eLearning Center. Rozšírte si svoje znalosti o duševnom vlastníctve v rôznych oblastiach, ako sú autorské práva, patenty, ochranné známky,...

Štúdia „Podniky s vysokým rastom a práva duševného vlastníctva“

11. jún 2019

Správa, ktorú spoločne vypracovali ekonómovia z Európskeho patentového úradu (EPO) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) skúma vzťah medzi duševným vlastníctvom a vyhliadkami na rast malých a stredných podnikov (SME) v Európe. Často sa hovorí, že SME sú chrbtovou kostrou európskeho...

Vizuálne vyhľadávanie v databáze TMview je k dispozícii aj na Slovensku

11. jún 2019

Vizuálne vyhľadávanie v databáze TMview, ktoré umožňuje používateľom vyhľadávať ochranné známky v najväčšej online bezplatnej databáze ochranných známok na svete, bolo rozšírené o ďalšie tri národné úrady duševného vlastníctva.   Úrady duševného vlastníctva Írska, Slovenska a Českej republiky...


Súvisiace odkazy