Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Vestník ÚPV SR č. 8/2021

28. apríl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2021 (.pdf, 10 MB).

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA - 26. apríla 2021 - CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!

26. apríl 2021

Banská Bystrica 26. apríla 2021 SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 2021 CHRÁŇ SVOJ NÁPAD! Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO ) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho 21. ročník sa na Slovensku venuje významu malých a stredných podnikov s heslom CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!...

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE – NOVÉ DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMOK: PRESKÚMANIE FORMÁLNYCH POŽIADAVIEK A DÔVODOV ODMIETNUTIA

14. apríl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s úradmi pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. Dohodli sa na ďalšom dokumente o spoločnom postupe v oblasti ochranných...

Vestník ÚPV SR č. 7/2021

14. apríl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2021 (.pdf, 5 MB).

Falšovatelia nespia! Prinášame návod na ochranu pred nezákonným kopírovaním!

8. apríl 2021

Banská Bystrica 8. apríla 2021 Falšovatelia nespia! Prinášame návod na ochranu pred nezákonným kopírovaním! Globalizácia jednoznačne prináša nové obchodné príležitosti, ale je spojená s hrozbou ľahkého a dostupného kopírovania, čím sa môžu zásadne narušiť dodávateľské reťazce medzi firmami. Výroba a...

Časopis Duševné vlastníctvo 1/2021

8. apríl 2021

Vážený čitateľ, časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu,...

Výzva na verejnú konzultáciu

8. apríl 2021

Európsky patentový úrad (EPÚ) pozýva všetky zainteresované strany k spätnej väzbe k prvému návrhu dokumentu „Towards a new normal“. Dokument je navrhnutý tak, aby dopĺňal strategický plán 2023. Predstavuje súčasné hodnotenie toho, akou cestou by na základe doterajších poznatkov a skúseností mohol...

WIN WIN TRACK

1. apríl 2021

Banská Bystrica 1. apríla 2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR spúšťa pre svojich klientov WIN-WIN TRACK Najrýchlejším riešením sporového konania je dohodnúť sa ÚPV SR rieši ročne stovky sporov svojich klientov. Majú možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať, ale to môže viesť k zdĺhavým a právne...

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE – DÔKAZY V ODVOLACOM KONANÍ VO VECIACH OCHRANNÝCH ZNÁMOK: PODÁVANIE, ŠTRUKTÚRA A PREDKLADANIE DÔKAZOV A ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI DÔKAZMI

31. marec 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s úradmi pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. Dohodli sa na ďalšom dokumente o spoločnom postupe/spoločných...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Vypracovanie projektovej dokumentácie: Projekt chladenia administratívnej budovy ÚPV SR".

30. marec 2021

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Vypracovanie projektovej dokumentácie: Projekt chladenia administratívnej budovy ÚPV SR". Úrad...


Súvisiace odkazy