Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Publikácie Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

11. jún 2019

Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Observatory) vypracovalo celý rad publikácií týkajúcich sa práce a špecifických otázok v rámci duševného vlastníctva a porušovania práv duševného vlastníctva. Najnovšie publikácie Európskeho strediska pre sledovanie...

DOPAD BREXITU NA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

6. jún 2019

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 Európskej rade v súlade s čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Európskej únie. V tejto súvislosti bolo nutné vyriešiť otázky pokračovania ochrany niektorých práv priemyselného vlastníctva v Spojenom kráľovstve,...

E-zine ÚPV SR 29.5.2019 - číslo 5

29. máj 2019

E-zine ÚPV SR 29.5.2019 - číslo 5 (.pdf, 1 MB)

ÚPV SR vyhlasuje výberové konania

22. máj 2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje nasledovné výberové konania: 1. VK/2019/3328 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcií radca na oddelení dokumentov https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/17027 Vyhlasenie_vyberoveho_konania_VK_2019_3328.pdf (.PDF, 62,6 kB) 2....

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2018

10. máj 2019

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2018 (.pdf, 11,5 MB)

Inštruktážne videá Akadémie EUIPO

9. máj 2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO pripravil niekoľko inštruktážnych videí na tému ochranné známky a dizajny. Ich cieľom je poskytnúť verejnosti základné informácie ako postupovať pri registrácii ochrannej známky alebo dizajnu a aké ďalšie súvisiace nástroje sú...

E-zine ÚPV SR 30.4.2019 - číslo 4

30. apríl 2019

E-zine ÚPV SR 30.4.2019 - číslo 4 (.pdf, 1 MB)

Tlačová správa - Duševné vlastníctvo 2019: Dosiahnuť na zlato

26. apríl 2019

Banská Bystrica 26. apríla 2019 Duševné vlastníctvo 2019: Dosiahnuť na zlato Počínajúc rokom 2001 je 26. apríl vo svete Svetovým dňom duševného vlastníctva. Vyhlasuje ho Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a počas dňa sa organizujú podujatia, kampane a konferencie na podporu ochrany...

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

25. apríl 2019

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 86/2019 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Zmeny boli prijaté 2. októbra 2018 na zasadnutí...

Workshop „Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach malých a stredných podnikov“

10. apríl 2019

Ako efektívne chrániť a využívať svoj nehmotný majetok (duševné vlastníctvo), o tom diskutovali zástupcovia malých a stredných podnikov s domácimi a zahraničnými expertmi na workshope v priestoroch TECHNICOM-u v stredu 3. apríla 2019. Workshop organizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v...


Súvisiace odkazy