Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Vestník ÚPV SR č. 3/2021

10. február 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2021 (.pdf, 6 MB).

E-zine ÚPV SR 2.2.2020 - číslo 1

2. február 2021

E-zine ÚPV SR 2.2.2021 - číslo 1 (.pdf, 2 MB)

Pozvánka na regionálny webinár WIPO

1. február 2021

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) organizuje 23. 2. 2021 regionálny webinár zameraný na šírenie povedomia v oblasti alternatívneho riešenia sporov (ADR) v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Podujatie je určené právnikom, advokátom, patentovým zástupcom, mediátorom...

Verejná konzultácia k Systému zemepisných označení EÚ

1. február 2021

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, v ktorej vyzýva občanov a organizácie, ako aj národné a regionálne verejné orgány, aby prispeli k posúdeniu toho, ako posilniť systém zemepisných označení. Cieľom konzultácie je identifikovať názory na hlavné výzvy, na ich príčiny, súbor politických...

Prekvapivý dopad pandémie na duševné vlastníctvo

29. január 2021

Banská Bystrica 28. januára 2021 V roku 2020 prešiel celý svet jednou z najväčších kríz za posledné storočie. Dôvodom celosvetového hospodárskeho poklesu je pandémia Covid-19. Na začiatku roka je preto namieste otázka, ako sa prejavil prepad ekonomiky na duševnom vlastníctve a jeho ochrane. „Úrad...

Vestník ÚPV SR č. 2/2021

27. január 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 2/2021 (.pdf, 6 MB).

Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva (aktualizované 22.1.2021)

25. január 2021

Banská Bystrica 22. januára 2021 Spojené kráľovstvo vystúpilo 1. februára 2020 z Európskej únie a stalo sa tak „treťou krajinou". Vyjednávacím tímom EÚ a UK sa po náročných rokovaniach 24. decembra 2020 podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov. Všetky úkony potrebné na ukončenie...

Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne prispeje k ochrane duševného vlastníctva malých a stredných podnikov (akt. 20.1.2021)

20. január 2021

(pôvodná správa uverejnená dňa 18.12.2020, aktualizovaná 20.1.2021) Úrad priemyselného vlastníctva SR sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na podporu malých a stredných podnikov, cieľom ktorej je priama finančná podpora tých MSP, ktoré majú...

Najnovšia verzia Medzinárodného patentového triedenia v slovenskom jazyku!

20. január 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pripravil a 16. decembra 2020 sprístupnil na webovom sídle slovenský preklad najnovšej verzie Medzinárodného patentového triedenia (verzie 2021.01), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021. Preklad je dostupný na https://ipc.indprop.gov.sk....

Ako si chrániť duševné vlastníctvo?

15. január 2021

14. decembra 2020 sa uskutočnil prvý ročník konferencie Legalsummmit so zaujímavou odbornou diskusiou, ktorej sa zúčastnil aj predseda úradu Matúš Medvec! Ak ste nemali možnosť sledovať konferenciu naživo, pozrite si alebo si vypočujte záznam na veľmi aktuálnu tému: práva duševného vlastníctva a ich...


Súvisiace odkazy