Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

POZOR NA PODVODNÍKOV – FALOŠNÉ PLATBY ZA TESTY A VAKCÍNY PROTI COVID-19!

14. január 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ÚPV SR) opätovne upozorňuje, že trestná činnosť súvisiaca s farmaceutickými výrobkami a vakcínami neprestáva ani počas pandémie COVID-19. Pripomíname, že vakcíny proti COVID-19 sa distribuujú výhradne prostredníctvom oficiálnych mechanizmov kontrolovaných...

Portugalsko prevzalo predsedníctvo Rady EÚ

14. január 2021

Rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ po šesťmesačnom nemeckom vedení preberá Portugalsko, ktorého priority sa riadia mottom – čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu. Tieto idey možno pozorovať aj v oblasti práv duševného vlastníctva, kde Portugalsko zvýrazňuje dôležitosť a podporu...

Vestník ÚPV SR č. 1/2021

13. január 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2021 (.pdf, 11 MB).

Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu prevzal od 1.1.2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR

11. január 2021

Banská Bystrica 11. januára 2021 Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu (ďalej len VPI) prevzala od 1. 1. 2021 Slovenská republika reprezentovaná ÚPV SR pod vedením predsedu Matúša Medveca. Hlavnou úlohou predsedníctva je vedenie rokovaní Správnej rady VPI ako hlavného riadiaceho orgánu....

POZOR NA FALOŠNÉ VAKCÍNY PROTI COVID – 19!

23. december 2020

Banská Bystrica, 23. decembra 2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) upozorňuje, že trestná činnosť súvisiaca s falšovaním farmaceutických výrobkov neprestáva ani počas pandémie COVID-19. Obchodovanie s farmaceutickými výrobkami prebieha vo veľkom rozsahu a je to veľmi...

Úrad priemyselného vlastníctva upozorňuje – nekupujte pod stromček falošné darčeky!

22. december 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje, že výška strát za rok 2019 v dôsledku falšovania a pirátstva sa v SR odhaduje na 456 mil. Eur. Predstavuje to 12,3 % predaja v rámci jedenástich odvetví. Problémové sú najmä odvetvia odevov, obuvi, doplnkov, ale aj oblasť kozmetických prípravkov a...

Časopis Duševné vlastníctvo č. 4/2020

16. december 2020

Ponúkame vám obsah štvrtého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii. Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo Otvárame časopis Duševné vlastníctvo verejnosti... Vážení čitatelia, časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky...

Dobrý príbeh Úradu priemyselného vlastníctva SR

15. december 2020

Pozrite si dobrý príbeh Úradu priemyselného vlastníctva SR!

Audítori preverujú ochranu duševného vlastníctva v EÚ

9. december 2020

Banská Bystrica 8. decembra 2020 Audítori preverujú ochranu duševného vlastníctva v EÚ Duševné vlastníctvo zohráva v hospodárstve EÚ zásadnú úlohu. Zabezpečenie jeho ochrany na vnútornom trhu je preto kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti Únie. Európsky dvor audítorov v tomto kontexte začína audit,...

Ochrana zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ

4. december 2020

V súčasnosti neexistuje harmonizovaný mechanizmus na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov. Tieto výrobky často tvoria dôležitú súčasť miestnej identity, predmet cestovného ruchu a dôležitý zdroj pracovných miest. Jednotný systém by mohol pomôcť výrobcom zostať...


Súvisiace odkazy