Niečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

17. august 2020

Externá spätná väzba – implementácia modelu CAF v ÚPV SR Mesiac júl sa niesol naďalej vo veľmi tvorivom duchu celého CAF tímu. Sumarizovali sme a finalizovali opisy do dokumentu Opisy k externej spätnej väzbe, stretli sme sa s novým garantom projektu – s generálnym tajomníkom služobného úradu ÚPV...

Pozvánka na regionálny online seminár pre sudcov a odborníkov v oblasti duševného vlastníctva

17. august 2020

Patentový úrad Lotyšskej republiky, Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) organizujú regionálny online seminár, ktorý Vás pozývame sledovať 10. septembra 2020. Cieľom seminára je spojiť zástupcov súdneho systému a odborníkov na...

Pozvánka na online tréningový kurz o zemepisných označeniach

17. august 2020

Národné centrum duševného vlastníctva Gruzínska (SAKPATENTI) spolu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) organizujú od 15. do 18. septembra 2020 online tréningový kurz o zemepisných označeniach. Cieľom tréningového kurzu je zdôrazniť význam zemepisných označení v stratégiách...

Aktivita inovátorov Slovenska sa počas koronakrízy zvýšila

14. august 2020

Banská Bystrica 14. augusta 2020 Aktivita inovátorov Slovenska sa počas koronakrízy zvýšila Úrad priemyselného vlastníctva SR prijal v prvom polroku roka 2020 – v čase koronakrízy – viac podaní na predmety ochrany práv duševného vlastníctva ako v porovnateľnom období v roku 2019. Šance zvládnuť...

E-zine ÚPV SR 13.8.2020 - číslo 7

13. august 2020

E-zine ÚPV SR 13.8.2020 - číslo 7 (.pdf, 1 MB)

Plánovaný výpadok informačných systémov úradu

12. august 2020

Dňa 13.8.2020 od 15:00 hod. do 17:00 hod. je z dôvodu rekonštrukcie budovy ÚPV naplánované vypnutie elektrického prúdu, preto budú v tomto čase informačné systémy úradu pre verejnosť nedostupné. Služby Infocentra ÚPV SR bude dnes úrad poskytovať len do 15:00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie - zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR

10. august 2020

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie strážnej služby pre ÚPV SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje...

Vestník ÚPV SR č. 8/2020

3. august 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2020.

Štúdia EUIPO - Softvér s otvoreným zdrojovým kódom v Európskej únii

2. august 2020

Správa Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Observatory) sa zameriava na softvér s otvoreným zdrojovým kódom (OSS), ktorý sa považuje za alternatívu k organizácii inovačnej činnosti v softvérovom priemysle. Tím Observatory v tejto správe analyzuje rozsah...

8.ročník Ceny Jána Bahýľa

31. júl 2020

Ocenenie mimoriadne hodnotných slovenských technických alebo dizajnérskych priemyselnoprávne chránených riešení Cena nesie meno konštruktéra a vynálezcu vrtuľníka Jána Bahýľa a udeľuje sa od roku 1999. Úrad priemyselného vlastníctva SR takto motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku. Na...


Súvisiace odkazy